AWFG

SEMINARS & MEETINGS

Past, ongoing and coming seminars & meetings
4 JULY 2018 17.00-18.30

KONSTEN & DELNINGSEKONOMIN - ALMEDALEN 2018

Lager på lager, konstens dilemma – Hur kan konstbranschen dra nytta av delningsekonomin?

Tio procent av Sveriges befolkning har använt en tjänst inom den så kallade delningsekonomin under de två senaste åren. Inom de flesta branscher finns exempel på webbplattformar och appar som tillgängliggör produkter och tjänster utförda av privatpersoner. Men hur kommer det sig att trenden fått litet genomslag i konstvärlden? Vi frågar en kunnig panel hur konstnärer skulle kunna dra nytta av delningsekonomins fördelar och hur man på statlig och kommunal nivå skulle kunna nyttja den konst som finns lagrad på ett bättre sätt?

Panel

Maria Friberg – Konstnär
Stina Oscarson – Kulturdebattör
Pontus Silfverstolpe – Grundare Barnebys
Lars Anders Johansson – Timbro
Sofie von Krusenstierna – Grundare av Yepstr/ Shared Economy
Stefan Nilsson – Trendanalytiker
Lars Strannegård – Rektor Handelshögskolan

Karolina Bertorp – Moderator

Var: Ann Wolffs ateljé, Björkvägen 2 B, Visby
När: onsdag 4 juli kl. 17.00 – 18.30
Vad: seminarium, mingel och mat
OSA: info@modernasamlare.se

More info at: modernasamlare.se

Foto: Christiaan Dirksen 160617
Foto: Christiaan Dirksen 160617